Για περισσότερα από 60 χρόνια, στηριγμένοι σε γερές ασφαλιστικές πλάτες και με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών μας συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και την υποστήριξη μας σε αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να είναι όχι μόνο ασφαλισμένοι αλλά και ασφαλείς.Δημιουργήσαμε την απαραίτητη υποδομή και αναπτύξαμε εργαλεία για την διευκόλυνση και υποστήριξη των πελατών μας στις δικές τους δραστηριότητες.

Η Malactos Insurance Agencies είναι εδώ και θα είναι πάντα εδώ δυνατή και μεγάλη για να κρατά τους πελάτες της ασφαλείς. Το γραφείο μας με έδρα την Λεμεσό και με πελάτες σε όλη την Κύπρο έχει τη τεχνογνωσία και την εμπειρία για να ικανοποιήσει τις ασφαλιστικές ανάγκες του ατόμου, της οικογένειας και της επιχείρησης.
 

Εφαρμόζουμε τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας γνωστά σαν ISO9001:2008 με στόχο την διασφάλιση διαδικασιών οι οποίες εξασφαλίζουν την προσφορά ποιοτικής εξυπηρέτησης στους πελάτες μας και κατοχύρωσης της ασφάλειας που τους προσφέρουμε.

.

Πάνω και πέραν

Η Malactos Insurance Agencies ενδιαφέρεται για τους πελάτες της. Πέραν από την διαρκή φροντίδα της για την παροχή της καλύτερης ασφαλιστικής κάλυψης η οποία να είναι αξιόπιστη σε ώρα ανάγκης, έχει δημιουργήσει συνέργειες και εξασφάλισε υπηρεσίες συμβούλων, για να έχει στη διάθεση των πελατών της, χωρίς κόστος, όπλα και δυνατότητες για τη δική τους ανάπτυξη. Η Malactos Insurance Agencies δεν είναι ένας ασφαλιστικός αντιπρόσωπος όπως οι άλλοι. Έχει τη δύναμη να υποστηρίζει τους πελάτες της πάνω και πέραν από την παροχή της καλύτερης ασφαλιστικής κάλυψης

Υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών
 
  • Εκτίμηση κατάστασης σκαφών και εκτίμηση ζημιών
  • Εκτίμηση ζημιών μηχανοκινήτων οχημάτων
  • Εκτίμηση κινδύνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία
  • Επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την εξυπηρέτηση των πελατών
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων
  • Επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων
  • Οργάνωση της επιχείρησης σύμφωνα με πρότυπα για αύξηση της παραγωγικότητας και άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου της διεύθυνσης
  • Επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας